TIN TỨC SỰ KIỆN
TIN TỨC SỰ KIỆN
Mon, Day 22/08/2016 10:06 AM
Hội thảo Tác động của Luật đầu tư- Luật đầu tư công – Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật mới đến hoạt động của DN
Ngày 18/8/2016,  tại Công ty Môi trường đô thị Hải Dương , Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ( HHDN) Hải Dương phối hợp với Trung tâm hỗ trợ &phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch& đầu tư tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc hội thảo về tác động của Luật đầu tư - Luật đầu tư công - Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật mới đến họat động của doanh nghiệp (DN). 

Đến dự cuộc hội thảo có đại diện NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh, lãnh đạo của 21 doanh nghiệp trong lĩnh vực  XDCB trên địa bàn tỉnh và một số cán bộ của HHDN tỉnh.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Đoan – Chủ tịch HHDN phát biểu một số ý kiến về tác động của các văn bản liên quan đến  hoạt động của các DN, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các DN trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là vốn trong đầu tư xây dựng để các DN thảo luận và đưa ra những ý kiến cụ thể làm cơ sở cho HHDN tỉnh tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét tháo gỡ để hỗ trợ cho các DN.

Tại hội thảo, các DN đã tập trung thảo luận một số nội dung cụ thể như:

- Các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định chủ trương dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế dự toán đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước , vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh…; vốn bố trí để thanh toán cho công tác lập chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư.

Tác động của việc thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương trong bối cảnh thực hiện Luật đầu tư- Luật đầu tư công và Luật xây dựng.

- Những nội dụng liên quan đến quy định pháp luật về đầu thầu và hợp đồng xây dựng.

- Vấn đề nợ đọng vốn đầu tư XDCB, nhất là nợ đọng kéo dài đối với công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án dừng không triển khai; các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

- Các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán vốn đầu tư.

- Các vấn đề về thực hiện chính sách thuế.

- Các vấn đề về thanh tra và kiểm toán nhà nước.

- Vai trò của hiệp hội, Hội nghề nghiệp và các tổ chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của DN.

- Những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của các DN như vốn vay ngân hàng, BHXH…

Sau một buổi làm việc, đã có 12 ý kiến phát biểu, nêu những khó khăn vướng mắc cụ thể, HHDN tỉnh sẽ tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong lĩnh vực XDCB .

Toàn cảnh HN

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong