Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Tue, Day 12/06/2012 07:16 AM
Hội đồng sử dụng lao động

1

Nguyễn Hữu Đoan

Chủ tịch Hiệp Hội DN tỉnh HD

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Trọng Hữu

Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Phó Chủ tịch HĐ

3

Hoàng Thị Hảo

Giám đốc DN Mỹ nghệ Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch HĐ

4

Vũ Ngọc Dung

Phó Tổng GĐ thư nhất Cty XM Phúc Sơn

Phó Chủ tịch HĐ

5

Nguyễn Đức Khang

Phó GĐ Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Phó Chủ tịch DD

6

Nguyễn Minh Triết

Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty CP Đá Mài HD

Uỷ viên HĐ

7

Bùi Thị Bình

Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty CP May I Hải Dương

Uỷ viên HĐ

8

Nguyễn Văn Thành

Phó GĐ Cty Thạch rau câu Long Hải

Uỷ viên HĐ

9

Nguyễn Đức Cách

Phó TGĐ CTy CP Chế tạo bơm Hải Dương

Uỷ viên HĐ

10

Vũ Thị Nhu

Giám đốc XN thủ công mỹ nghệ XK Vân Anh

Uỷ viên HĐ

11

Choi Dong Min

Tổng GĐ Cty may xuất khẩu SSV - Gia Lộc

Uỷ viên HĐ

12

Nguyễn Văn Khâm

Giám đốc Chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Thương Tín

Uỷ viên HĐ

13

Trần Văn Quân

Phó Tổng GĐ Cty KTCTTL Hải Dương

Uỷ viên HĐ

14

Bùi Anh Sáu

Giám đốc Cty CP Vân Long

Uỷ viên HĐ

15

Nguyễn Đình Giang

Giám đốc Cty TNHH Bánh đậu xanh Gia Bảo

Uỷ viên HĐ

16

Nguyễn Danh Trạnh

Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Hải Dương

Uỷ viên HĐ

17

Vũ Xuân Bổn

Giám đốc Cty CP Vật tư và giấy dép XK HD

Uỷ viên HĐ

18

Đào Nguyên Vĩ

Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý CT Đô thị HD

Uỷ viên HĐ

19

Dương Văn Thắng

Phó Tổng GĐ Cty CP Đại An, Giám đốc khu CN Đại An

Uỷ viên HĐ

20

Đặng Văn Việt

Chủ Tịch HĐQT Kiêm TGĐ Công ty CP Trúc Thôn

Uỷ viên HĐ

21

Nguyễn Cảnh Thịnh

Chủ Tịch HĐQT Kiêm GĐ Công ty Bánh đậu xanh Quê Hương

Uỷ viên HĐ

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Thương hiệu