CAFE DOANH NHÂN
CAFE DOANH NHÂN
Tue, Day 19/12/2017 09:52 AM
Giấy mời tham dự diễn đàn câu lạc bộ cà phê doanh nhân lần thứ 7
Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cà phê Doanh nhân Hải Dương quyết định tổ chức buổi diễn đàn lần thứ 7 với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau: