CAFE DOANH NHÂN
CAFE DOANH NHÂN
Thu, Day 13/04/2017 09:29 AM
Giấy mời Hội nghị phân tích đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong việc đẩy mạnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá cụ thể về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 - tỉnh Hải Dương.  

Nội dung giấy mời:

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Thương hiệu