♣Thi đua - Khen thưởng
♣Thi đua - Khen thưởng
Wed, Day 12/09/2012 10:05 AM
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP & DOANH NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH PHÒNG TM&CNVN TẶNG BẰNG KHEN DO CÓ THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2012
  1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Ngân hàng ĐT&PT Chi nhánh Hải Dương
  2. Ông Nguyễn Hữu Đoan – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương
  3. Tập thể CB, CNV Ngân hàng ĐT&PT Chi Nhánh Hải Dương
  4. Ông Trần Văn Quân – TGĐ CTy TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương
Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong