Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Tue, Day 02/06/2015 09:36 AM
Danh sách bầu bổ sung một số UV BCH, BTV, Phó CT HH (8/4/2015)
Ngày 8/4/2015, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã tiến hành tổng kết hoạt động năm 2014, bầu bổ sung một số Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN, Phó Chủ tịch Hội đồng người sử dụng lao động tỉnh Hải Dương và quyết định thành lập thêm một số Ban chuyên môn giúp việc cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội và Hội đồng Người sử dụng lao động dưới đây:

 

-         Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương kiêm chức Phó Chủ tịch Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Trần Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương vào Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh & Hội đồng NSDLĐ tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch HHDN tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Lê Thành Long – Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vào Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Bắc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đá Mài vào Ban chấp hành HH & Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Phạm Văn Thư – Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại vào Ban chấp hành HH và giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh;

-         Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Tính – Tổng Giám đốc Công ty Sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc làm Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN  và Ủy viên Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Phùng Tuấn Kiệt – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam chi nhánh Hải Dương làm Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương;

-         Bầu bổ sung Ông Hoàng Ngọc Trí – Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông làm Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương.

Về việc thành lập thêm các Ban chuyên môn của Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương gồm:

-         Thành lập Ban liên lạc Nữ Doanh nhân Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương do bà Phạm Thị Nhung – Giám đốc Công ty Hồng Gia làm Trưởng ban và 8 Phó ban trực tiếp kiêm tổ trưởng của 8 tổ Nữ doanh nhân Hiệp hội DN tỉnh.

-         Thành lập Ban Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do Ông Nguyễn Như Nhân – Giám đốc VP đại diện Công ty Kiểm toán và đấu giá thuộc bộ Tài chính tại Hải Dương làm Trưởng ban.

 

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong