HỘI VIÊN
HỘI VIÊN
Mon, Day 05/03/2018 15:33 PM
Công văn số 296/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch đầu tư

VP Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xin thông báo Công văn số 296/SKHĐT-ĐKKD về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 (lần thứ nhất)

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng!

 

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Doanh nghiệp tự giới thiệu Doanh nghiệp mới thành lập Quảng cáo Quảng cáo
Thương hiệu