Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Fri, Day 29/05/2015 15:38 PM
Các tổ chức Hội thành viên
Theo Điều lệ  của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tổ chức của Hiệp hội gồm có các Hội viên, Hội  thành viên, chi nhánh và văn phòng đại diện.

 

      Thời gian qua, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã có chương trình hành động thiết thực cụ thể vì cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của Tỉnh. Đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã thu hút được trên 350 Hội viên thuộc các thành phần kinh tế và có 5 tổ chức Hội thành viên đó là:

-         Hội đồng Người sử dụng lao động tỉnh Hải Dương

-         Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương

-         Hội Khoa học kỹ thuật an toàn & vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương

-         Hội nữ Doanh nhân tỉnh Hải Dương

-         Hội DN&Trang trại huyện Cẩm Giàng.

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong