Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Fri, Day 29/05/2015 15:52 PM
Các Ban chuyên môn giúp việc cho HHDN tỉnh Hải Dương
Các Ban chuyên môn giúp việc cho HHDN tỉnh Hải Dương

 

-         Văn phòng tài chính;

-         Ban Hội viên & đào tạo;

-         Ban Thi đua  - Khen thưởng;

-         Ban hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

-         Ban tư vấn phát luật;

-         Ban vận động thành lập Đảng trong DNTN;

-         Ban liên lạc Nữ Doanh nhân HHDN tỉnh Hải Dương;

-         Ban liên lạc cựu chiến binh HHDN tỉnh Hải Dương.

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong