Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ
Mon, Day 17/09/2012 22:18 PM
Ban Kiểm Tra Hiệp hội
Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó CT HH, GĐ Công ty TNHH Hoàng Phương

1

Nguyễn Đình Tuấn

Cơ cấu

TP Tài chính DN

Sở tài chính

 

2

Nguyễn Thanh Hải

UVBCH

Bí Thư

Đảng ủy khối doanh nghiệp

 

3

Bùi Anh Sáu

UVBCH

Giám đốc

Cty CP Vân Long

Cụm CN phía tây đường Ngô Quyền, Cẩm Thượng, TP.HD

4

Nguyễn Duy Lịch

UVBCH

Giám đốc

Cty CP TV quy hoạch&TKXD

Số  1  đường Thanh niên, TP.HD

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong