♣Thi đua - Khen thưởng
♣Thi đua - Khen thưởng
Thu, Day 20/09/2012 08:33 AM
8 DOANH NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ NGHỊ PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM XÉT TẶNG DANH HIỆU “ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU KHU VỰC DUYÊN HẢI PHÍA BẮC ” NĂM 2012
8 Doanh nhân sau đây đều là những Doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp. UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn đề nghị Phòng CN&TMVN Chi nhánh Hải Phòng xét công nhận  8 Doanh nhân tiêu biểu của Hải Dương là  “Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc” năm 2012:
  1.      Ông Trần Văn Lãng –  Phó CT Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Kiêm TGĐ Công ty cổ phần đê kè & PTNT tỉnh Hải Dương ( Đại diện HHDN tỉnh )
  2. Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó CT Hội  Mỹ nghệ kim hoàn đá quý  tỉnh, GĐ Công ty TNHH Hoàng Phương ( Đại diện Hội MNKHĐQ tỉnh )
  3. Ông Vũ Văn Đoàn – GĐ Công ty TNHH Hoàng Anh ( Đại diện Hội DN & Trang trại huyện Cẩm giàng )
  4. Bà Lương Thu Hương –  Phó CT Hội nữ doanh nhân, GĐ Công ty in Bao bì & giấy Đức Trường ( Đại diện  Hội nữ Doanh nhân )
  5. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội các nhà DN Trẻ, Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch, Tổng GĐ Công ty cổ phần Việt tiên sơn ( Đại diện cho Hội  các nhà Doanh nghiệp Trẻ &Hiệp hội Du Lịch )
  6. Ông Hoàng Phi Thường – Chủ tịch Hội DN Cựu chiến Binh, GĐ xí nghiệp  Thương Binh 27/7 ( Đại diện Hội DN Cựu chiến Binh )
  7. Ông Nguyễn Trọng Hữu – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Phó CT Hội đồng NSDLĐ tỉnh, GĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương ( Đại diện Hội đồng NSDLĐ tỉnh Hải Dương )
  8. Ông Đoàn Văn Tung, GĐ Công ty cổ phần An Sinh Hải Dương( Đại diện Hiệp hội vận tải ô tô )

       (Danh sách trên được cập nhật theo công văn số 1977/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương gửi văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương ngày 18 tháng 9 năm 2012)

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong