Thủ tục gia nhập Hiệp hội
31/08/2016 10:08 AM
THƯ MỜI GIA NHẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, tiền thân là Câu lạc bộ các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, được thành lập theo quyết định số 4137/2002/QĐ-UB ngày 9/10/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Doanh nghiệp tự giới thiệu Doanh nghiệp mới thành lập Quảng cáo Quảng cáo fb PCI Chuyên mục tấm lòng doanh nhân