♣Cà phê Doanh nhân
18/10/2013 08:10 AM
GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP?   - Lê Xuân Hiền – Phó chủ tịch HHDN Tỉnh
           Trong vòng 2 năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp giải thể lên đến trên 130.000 doanh nghiệp (chiếm trên 20% tổng số DN, lớn hơn tổng số doanh nghiệp phải giải thể suốt 20 năm sau đổi mới).
16/07/2013 09:07 AM
TÌM HIỂU VỀ LOẠI
            (Phần II bài phỏng vấn Ông Lê Xuân Hiền Phó CT Hiệp hội DN tỉnh - TP ĐKKD tỉnh Hải Dương. BTV Thanh Hoa thực hiện).  
17/01/2013 08:01 AM
       CÔNG TY MẸ - CON
Phỏng vấn Ông Lê Xuân Hiền Phó Chủ Tịch HHDN tỉnh - TP ĐKKD tỉnh Hải Dương(Ô.LXH) Biên Tập Viên Thanh Hoa(BTV  TH) thực hiện.
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Doanh nghiệp tự giới thiệu Doanh nghiệp mới thành lập Quảng cáo Quảng cáo
Thương hiệu