Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Xuân Hiền
Doanh nghiệp : Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương
Tiểu sử :
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương)
Trụ sở: 58 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương
Chuyên Môn: Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội - Cử nhân Luật - Cử nhân chính trị
Nhà riêng: số 22, Đào Duy Anh, khu đô thị mới phía Đông, phường Hải Tân, TPHD
Tên công ty : Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ doanh nghiệp :
Điện thoại :
Fax :
Email :
Lĩnh vực kinh doanh : Đang Cập Nhật
Thông tin doanh nghiệp :
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Sinh nhật HV trong tháng
Công Ty TNHH Thương mại Tuấn Tú
Ngày sinh:19/11/1968
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Menulife
Ngày sinh:19/11/1961
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Thanh
Ngày sinh:09/11/1971
Công Ty Xăng Dầu Chi Nhánh Hải Dương
Ngày sinh:24/11/1958
Công Ty Đoạn Đường Bộ Hải Dương
Ngày sinh:07/11/1962
Ngân hàng NN & PTNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:13/11/1958
Công Ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
Ngày sinh:26/11/1982
CH Kinh doanh chăn ga - gối đệm
Ngày sinh:08/11/1971
Công ty Cổ phần ADN (Anh Đào PLAZA)
Ngày sinh:20/11/1959
Công ty TNHH Việt Đức
Ngày sinh:06/11/1956
Công ty Vận tả Du lịch Tiến Thành
Ngày sinh:22/11/1953
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đại Hưng 668
Ngày sinh:12/11/1967
Công ty Vận tải du lịch Tiến Thành
Ngày sinh:22/11/1953
Công ty CP Sản xuất và thương mại Đại Dương 668
Ngày sinh:12/11/1967
Công ty CP Đại An
Ngày sinh:28/11/1972
Doanh nghiệp TN Quang Mạnh
Ngày sinh:07/11/1966
Thương hiệu