Thông tin doanh nhân
Tên công ty : Trường Đại học Thành Đông
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 3 Vũ Công Đán, Tứ Minh, TP Hải Dương
Điện thoại : 0983.893.980
Fax :
Email :
Lĩnh vực kinh doanh : Đang Cập Nhật
Thông tin doanh nghiệp :
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Sinh nhật HV trong tháng
Công Ty TNHH PTCN&Vật tư kỹ thuật Hương Quê
Ngày sinh:09/01/1978
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt
Ngày sinh:29/01/1964
Công Ty TNHH Minh Tâm
Ngày sinh:01/01/1967
DNTN Thêu ren Thanh Khoa
Ngày sinh:01/01/1957
Kinh Doanh rèm, ga, gối và SX Gạch
Ngày sinh:18/01/1968
Công Ty CPTM & XD Đức Việt
Ngày sinh:11/01/1966
Công Ty TNHH MTV Điện Lực Tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:02/01/1955
Công Ty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Hải Dương
Ngày sinh:11/01/1971
Công Ty cơ khí chế tạo máy và cơ điện XD thủy lợi Hà Thành
Ngày sinh:09/01/1952
Xí nghiệp Kho vận xăng dầu k132
Ngày sinh:04/01/1966
Công Ty TNHH Thắng Lợi
Ngày sinh:02/01/1951
Công Ty Bảo hiểm Menulife chi nhánh Hải Dương
Ngày sinh:07/01/1969
Công Ty CP Trúc Thôn
Ngày sinh:30/01/1964
Công Ty TNHH Xây dựng Quang Sơn
Ngày sinh:18/01/1954
Chủ Tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:01/01/1950
Công Ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương
Ngày sinh:10/01/1959
Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu
Ngày sinh:05/01/1972
Nguyễn Hữu Đạt - Chủ hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm
Ngày sinh:20/01/1960
Chủ DN may Ngọc Loan
Ngày sinh:11/01/1962
Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
Ngày sinh:04/01/1963
Ngân hàng Viettinbank Hải Dương
Ngày sinh:13/01/1967
Doanh nghiệp may Ngọc Loan
Ngày sinh:11/01/1962
Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
Ngày sinh:04/01/1963
Công ty CP Dược VTYT Hải Dương
Ngày sinh:24/01/1971
Thương hiệu