Sáng ngày 23/12/2017, Câu lạc bộ cà phê doanh nhân Hải Dương tổ chức diễn đàn Câu lạc bộ cà phê lần thứ 7 với chủ đề : “Đối thoại giữa lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội với doanh nghiệp về thực hiện chính sách lao động, tiền lương và khuyến nghị sửa đổi pháp luật lao động trong thời gian tới”.  
Sáng ngày 23/12/2017, Câu lạc bộ cà phê doanh nhân Hải Dương tổ chức diễn đàn Câu lạc bộ cà phê lần thứ 7 với chủ đề : “Đối thoại giữa lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội với doanh nghiệp về thực hiện chính sách lao động, tiền lương và khuyến nghị sửa đổi pháp luật lao động trong thời gian tới”.  
Sinh nhật HV trong tháng
Thẩm định giá Đông Nam - Công Ty Cổ phần Hoàng Giang
Ngày sinh:10/02/1962
Công Ty TVXD VINACO Thành Đông
Ngày sinh:29/02/1952
XN Cơ Khí Vật Tư Duy Đạt
Ngày sinh:16/02/1963
Công Ty CP Sách TBGD Hải Dương
Ngày sinh:28/02/1950
Công Ty TNHH MTV DVTM Du Lịch Đức Trí
Ngày sinh:05/02/1960
Công Ty Cổ Phần In Tân Tiến
Ngày sinh:03/02/1971
Công Ty cổ phần Du lịch & Thương mại Hải Dương
Ngày sinh:02/02/1957
DNTN Cường Trung
Ngày sinh:03/02/1966
Công Ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngân Tùng
Ngày sinh:20/02/1987
Doanh nghiệp Tư nhân Hải Lưu
Ngày sinh:16/02/1959
Đặng Minh Đức - Chủ hộ kd chuyên sản xuất gia cầm, thủy cầm
Ngày sinh:17/02/1957
Nguyễn Thị Kim Thúy - Công ty Du lịch Việt Thái
Ngày sinh:03/02/1973
Hoàng Xuân Thắng - Công ty CP Công nghệ Than Mặt Trời
Ngày sinh:02/02/1961
Trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:12/02/1977
Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:03/02/1984
Trung tâm chăm sóc sức kheo trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:12/02/1977
Công ty CP Tư vấn và xây dựng Nam Á
Ngày sinh:20/02/1968
Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương
Ngày sinh:23/02/1990
 
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong
Thống kê truy cập